AOF Fredrikstad

AOF - NÆRINGSLIVETS, ORGANISASJONERS OG ENKELTMENNESKERS KOMPETANSEPARTNER I LOKALMILJØET!

AOF Fredrikstad - Moss er en av landets største AOF-avdelinger og tilbyr opplæring for deg som er bosatt i kommunene:
Fredrikstad - Hvaler - Moss - Råde - Rygge - Våler.

AOF Fredriktad-Moss tilbyr kurs og utdanning til voksne mennesker, og har høy faglig voksenpedagogisk kompetanse. Vi har: - kontorer midt i Fredrikstad og Moss sentrum - moderne kompetansesentre i både Fredrikstad og Moss, med trivelige klasserom og datarom med moderne utstyr og programvare - 13 ansatte som veileder deg i kunnskapsjungelen - ca. 400 lærere - ca. 600 kurs/utdanninger pr. år - ca. 6000 deltakere pr. år Hver år organiserer og tilrettelegger vi dessuten mange bedriftsinterne kurs for næringslivet og kommunene i vårt distrikt.

Vi tilbyr:

-Dagskoler som gir en unik mulighet til å kombinere teoretisk undervisning med praksis ute i bedrift
-Genrell studiekompetanse som kvalifiserer til opptak ved høgskoler og universiteter
-Fagbrevutdanning (fagopplæring §3-5) - mange hundre personer har de senere årene fått fagbrev gjennom våre teoriforbredende kurs
-Dataopplæring som har som mål å gi kunnskaper som kan benyttes både på arbeidsplassen og hjemme
-Språkkurs som tar deg gradvis gjennom de viktigste delene av det enkelte språk og etterhvert vil sette deg istand til å føre en dagligdags samtale på det språket du har valgt å lære
-Maritime kurs som gir deg kunnskap som er viktig for å ferdes trygt og sikkert med båt
-Fritidskurs
-Amatørkultur - bidrag og engasjement i forhold til lokale amatørkulturoppsettinger
-Tilbud i forhold til Kompetansereformen, Ny sjanse og etter- og videreutdanning
-Kompetanseprosjekt i fagforeninger og klubber - målet er å få opp bevisstheten og viktigheten av kontinuerlig opplæring
-Faglige, politiske og organisasjonsmessige kurs for medlemsorganisasjonene
-Grunnskolereformen - spesielt kurs for personer med lese- og skrivevansker
-Daghøyskolen - skolen for en "ny start" i samarbeid med Fredrikstad kommune
-Psykiatrien - kurs for mennekser med psykiske problemer

Våre målgrupper er derfor:

-Generelt alle voksne over 14 år
-Bedrifter
-Enkeltdeltakere
-Medlemsorganisasjonene og deres medlemmer og tillitsvalgte
-Målgrupper med spesielle "studiehinder", f.eks. enslige forsørgere, personer med lav førstegangsutdanning, psykisk utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser, personer som av ulike grunner har "falt ut" av arbeidsliv, utdanning etc. 

Web: www.fredrikstad-moss.aof.no

2 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
Bachelor
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE Fagskoleutdanning
Vis alle 2 studier

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
Fredrikstad Bachelor 0
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fredrikstad Fagskoleutdanning 0
Annonser

3D ANIMASJON

GRAFISK DESIGN

JOURNALISTIKK

MARKEDSFØRING

REISELIV

INTERIØR

KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON

FILM

PR OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

HR OG
PERSONALLEDELSE

KREATIVITET, INNOVASJON OG FORR.UTVIKLING

MASTER OF INFORMATION SYSTEMS
 

MASTER I MARKEDSFØRING
 

HELSESTUDIER

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

HOTELLEDELSE

BACHELOR I ERNÆRING

INGENIØR

PERSONLIG TRENERUTDANNING

TEKNOLOGI / IT

MOTEKONSULENT

HR OG ARBEIDSINKLUDERING

MEDIEDESIGN