Høgskolen i Oslo og Akershus - Kjeller

Les mer om skolen på www.hioa.no

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
BEDRIFTSPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Skedsmo Årsstudium 0
HELSE OG EMPOWERMENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo Master 0
JORDMORFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo Master 0
KARRIEREVEILEDNING OG SOSIALPEDAGOGISK VEILEDNING Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Årsstudium 0
LÆRINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Skedsmo Bachelor 0
NORSK MED YRKESFAGLIG PROFIL Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Årsstudium 0
PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Skedsmo Bachelor 0
SAMFUNNSERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo Bachelor 0
SIVILINGENIØR - PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Skedsmo Master 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo Bachelor 0
TRAFIKKLÆRER - GRUNNUTDANNING Pedagogiske fag Skedsmo Kandidat 0
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG OG ANNLEGGSTEKNIKK Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I DESIGN- OG HÅNDVERKSFAG Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I ELEKTROFAG Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTSFAG Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I MEDIER OG KOMMUNIKASJON Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I RESTAURANT- OG MATFAG Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I SERVICE OG SAMFERDSEL Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 1
YRKESPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Skedsmo Master 0

KOMMUNIKASJONSSTUDIER

KREATIVE STUDIER

HELSESTUDIER

MARKEDSFØRING

KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON

LEDELSE

AKUPUNKTUR

FILM

PR OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

HR OG
PERSONALLEDELSE

INTERAKSJONSDESIGN
 

BACHELOR ERNÆRING
 

PROSJEKTLEDELSE
 

MUSIKKDESIGN

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

JOURNALISTIKK

INTERNASJONALE STUDIER

INGENIØR

3D OG ANIMASJON
 

REISELIVSLEDELSE
 

HOTELLEDELSE
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER