Høgskolen i Oslo og Akershus - Kjeller

Største statlige høgskole


Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og 1850 tilsatte. HiOA ble dannet 1. august 2011 da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte til én høgskole.

Høgskolen har fire fakulteter:
- Fakultet for helsefag
- Fakultet for lærerutdanning
- Fakultet for samfunnsfag
- Fakultet for teknologi, kunst og design

På vei mot universitetsstatus
Det er et vedtatt mål at den nye høgskolen i løpet av få år skal oppnå universitetsstatus og utvikle seg til å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Oslo og Akershus er en region med en sterk befolkningsvekst og et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. Store oppgaver skal løses innenfor utdanning, helse, teknologi og miljø. HiOAs mål er å bidra sterkere enn tidligere til utvikling av denne re­gionen.

Regional forankring, internasjonal orientering
I september 2010 ble det vedtatt en stra­tegi for universitetssatsing for den sammenslåtte høgskolen. I strategien heter det at høgskolen skal ha en sterk regional forankring, nasjonale ambisjo­ner og en internasjonal orientering.

Det nye universitetet skal etablere seg som et moderne profesjons- og arbeidslivsuni­versitet med en tydelig profilering overfor storbyregionen. Det innebærer en tydelig samhandling med et flerkulturelt og inter­nasjonalt samfunn. Både profesjonsfeltene og profesjonsutøverne blir på ulike måter preget av en tid hvor mennesker og ideer endres raskt. Det nye profesjonsuniversite­tet skal kjennetegnes ved at alle studenter og tilsatte utvikler handlingskompetanse som er anvendelig i et flerkulturelt og internasjonalt arbeidsliv.

Profesjonsutdanninger
Hoveddelen av studietilbudene er profesjonsutdanninger der teoriundervisning og praksisstudier er knyttet nært sammen.

Høgskolen utdanner til stillinger i det offentlige - innenfor helse- og sosialtjenestene, utdanning og forvaltning - til stillinger i media, design- og kunstfag og til tekniske og økonomisk-administrative stillinger i næringslivet.

Nærhet til yrkesfeltet
Høgskolen i Oslo og Akershus legger vekt på å forene et høyt faglig nivå med nærhet til yrkesfeltet. Undervisningen skal være basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
Utdanningene skal utvikle evnen til teoretisk analyse og refleksjon. De fleste studiene inneholder praksisperioder der studentene skal prøve ut sine framtidige yrkesroller. Denne kombinasjonen av teori og praksis er et kjennetegn ved profesjonsutdanningene og gjør det ekstra utfordrende å studere ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forskning og utvikling
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er en nødvendig og viktig del av virksomheten ved høgskolen. FoU skal bidra til å utvikle en vital og god utdanningsinstitusjon.

Høgskolens forskning på profesjonsområder og yrkesfelt har en egenverdi ved at den bidrar til samfunnets selvforståelse. Arbeidet skal gi innsikt i sektorenes og yrkesområdenes virksomhet, rammer og vilkår, i et samfunn i endring.

Sentre
I tillegg til fakultetene har høgskolen også to sentre: Pedagogisk Utviklingssenter (PUS) og Senter for profesjonsstudier (SPS). PUS er opprettet med tanke på å fremme en løpende og reflektert pedagogisk diskusjon blant høgskolens ansatte mens SPS ble etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.

Studiested Pilestredet
Høgskolens største studiested ligger i Pilestredet sentralt i Oslo.
En rekke av bygningene ligger i det tradisjonsrike Frydenlundområdet ved Bislet. Der man tidligere kunne kjenne duften av malt og humle fra et av landets største ølbryggerier, finner du nå undervisningsrom, læringssentre, lesesaler og kantiner.

Litt lenger ned i gaten finner du flere av høgskolens bygninger i Pilestredet Park, det tidligere Rikshospitalet.
I nærheten finner du dessuten høgskolens største bygning: Pilestredet 35.

Høgskolens bygninger i Pilestredet har trimrom, klatrevegg og gymsaler som studentene og lærere kan benytte også i fritiden. Her er dessuten velferdslokaler for studenter med blant annet kro.

Studiested Kjeller
Studiested Kjeller befinner seg i landlige omgivelser ved Lillestrøm. At bygget huser en moderne kunnskapsbedrift, gjenspeiles i arkitekturen: Det er høyt under taket, og store vindusflater slipper lyset inn.
I sentrum av bygget, på øverste plan, troner biblioteket som en kunnskapens høyborg. Derfra ser du rett ned til kaffebaren, hvor studenter og ansatte sitter på barkrakker og tar en pust i bakken. Du ser kantinen som betjener studenter og ansatte hele dagen. Og du ser bokhandelen Akademika.

Midt i smørøyet
Området mellom Gardermoen og Oslo er regnet for å være det største vekstområdet i landet når det gjelder bosetning og næringsliv. Lillestrøm ligger midt i smørøyet for utviklingen, og er sentralt plassert med ca 10 minutters reisetid fra Gardermoen og Oslo sentrum. Ønsker du å sykle mellom togstasjonen og høgskolen, har høgskolen en egen utlånsordning med ansattesykler.

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
DESIGN - PRODUKT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Skedsmo 2-årig master 0
FASILITETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Skedsmo Bachelor 0
HELSE OG EMPOWERMENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo 2-årig master 0
HUSØKONOMI OG SERVICELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Skedsmo Bachelor 0
KOSTØKONOMI, ERNÆRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Skedsmo Bachelor 0
LÆRINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Skedsmo Bachelor 0
PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Årsstudium 0
PRODUKTDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Skedsmo Bachelor 0
SAMFUNNSERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo 2-årig master 0
SAMFUNNSERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo Bachelor 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo Bachelor 0
TRAFIKKLÆRER - GRUNNUTDANNING Pedagogiske fag Skedsmo Kandidat 0
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo Bachelor 0
VERNEPLEIERUTDANNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG OG ANNLEGGSTEKNIKK Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I DESIGN- OG HÅNDVERKSFAG Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I DESIGN- OG HÅNDVERKSFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I ELEKTROFAG Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTSFAG Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTSFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I MEDIER OG KOMMUNIKASJON Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I RESTAURANT- OG MATFAG Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I RESTAURANT- OG MATFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I SERVICE OG SAMFERDSEL Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Lærer- og lektorutdanning Skedsmo Bachelor 0
YRKESPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Skedsmo 2-årig master 0
Annonser

FOTOGRAFI

GRAFISK DESIGN

JOURNALISTIKK

MARKEDSFØRING

REISELIV

INTERIØR

KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON

FILM

PR OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

HR OG
PERSONALLEDELSE

KREATIVITET, INNOVASJON OG FORR.UTVIKLING

NORSKE HØGSKOLESTUDIER I UTLANDET

MASTER I MARKEDSFØRING
 

HELSESTUDIER

LEDERUTDANNING I FORSVARET

HOTELLEDELSE

ERNÆRINGSFYSIOLOG

INGENIØR

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON I STORBRITANNIA OG USA

TA OPP FAG
 

MOTEKONSULENT
 

DIGITAL FILMPRODUKSJON
 

WEBUTVIKLING