Høgskolen i Ålesund

Høgskolen i Ålesund har om lag 2000 studentar og 200 tilsette. Høgskolen er eit sentralt kompetansemiljø i regionen og held til 4 km fra Ålesund sentrum.

Høgskolen består av fem fagavdelingar med eit breitt spekter av utdanningar på bachelor- og masternivå, i tillegg til vidareutdanningar og kurs.

Fagleg profil
Høgskolen har ei viktig rolle som leverandør av kompetanse i regionen, og mange utdanningar har eit nært samarbeid med næringslivet. Utdanningane skal bidra til å dekke behovet for fagfolk med høgare utdanning i eigen region og nasjonalt. Høgskolen legg vinn på å utvikle seg i takt med behov i samfunnet og å møte behov for innovasjon og nyskaping. Høgskolen i Ålesund skal vere mellom dei fremste i landet på sine fagområde.

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Ålesund Bachelor 0
BIOMARIN INNOVASJON Matematikk og naturfag Ålesund Bachelor 0
BIOMARIN INNOVASJON, Y-VEIEN Matematikk og naturfag Ålesund Bachelor 0
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Ålesund Bachelor 0
EKSPORTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Ålesund Bachelor 0
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Andre grader/kurs 0
HANDELS- OG SERVICELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - AUTOMATISERINGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - AUTOMATISERINGSTEKNIKK Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - BYGG Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - DATA Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - PRODUKT- OG SYSTEMDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - PRODUKT- OG SYSTEMDESIGN Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - SKIPSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INGENIØR - SKIPSDESIGN Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
INNOVASJON OG ENTREPENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Ålesund Bachelor 0
INTERNASJONAL BUSINESS OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Ålesund 2-årig master 0
INTERNASJONAL LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Ålesund Bachelor 0
MARINE OG BIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Ålesund Bachelor 0
MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Ålesund Bachelor 0
MEDISINSK OG MARINT ÅRSSTUDIUM Matematikk og naturfag Ålesund Årsstudium 0
NAUTIKK (SKIPSFØRER) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
NAUTIKK (SKIPSFØRER) Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund Bachelor 0
SHIPPINGLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Ålesund Årsstudium 0
SHIPPINGLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Ålesund Bachelor 0
SIVILINGENIØR - PRODUKT- OG SYSTEMDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - SKIPSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ålesund 2-årig master 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Ålesund Bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Ålesund Bachelor 0
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Ålesund Årsstudium 0
Annonser

3D ANIMASJON

GRAFISK DESIGN

JOURNALISTIKK

MARKEDSFØRING

REISELIV

INTERIØR

KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON

FILM

PR OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

HR OG
PERSONALLEDELSE

KREATIVITET, INNOVASJON OG FORR.UTVIKLING

MASTER OF INFORMATION SYSTEMS
 

MASTER I MARKEDSFØRING
 

HELSESTUDIER

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

HOTELLEDELSE

BACHELOR I ERNÆRING

INGENIØR

PERSONLIG TRENERUTDANNING

TEKNOLOGI / IT

MOTEKONSULENT

HR OG ARBEIDSINKLUDERING

MEDIEDESIGN