Høgskolen i Oslo og Akershus - Oslo

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo Bachelor 0
ANESTESISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
ANNLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Bachelor 0
ANVENDT DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Bachelor 0
ARKIVVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Årsstudium 0
ARKIVVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Oslo Bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING ARBEIDSPLASSBASERT Lærer- og lektorutdanning Oslo Bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Oslo Bachelor 0
BARNEHAGEPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Oslo Master 0
BARNESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
BARNEVERNSPEDAGOG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
BIBLIOTEK OG INFORMASJONSVITENSKAP Språk, litteratur Oslo Master 0
BIBLIOTEK – STYRING OG LEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Master 0
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Bachelor 0
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Årsstudium 0
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
DESIGN OG KOMMUNIKASJON I DIGITALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Årsstudium 0
DRAMA OG TEATERKOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Årsstudium 0
DRAMA OG TEATERKOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Bachelor 0
DRAMA OG TEATERKOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Master 0
ENERGI OG MILJØ I BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Master 0
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
ERGOTERAPIUTDANNING (ERGOTERAPEUT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
ESTETISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Master 0
FAGDIDAKTIKK - KUNST OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Master 0
FAGFORFATTERSTUDIET Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
FAGLÆRERUTDANNING I FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK Lærer- og lektorutdanning Oslo Bachelor 1
FAGLÆRERUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG Lærer- og lektorutdanning Oslo Bachelor 0
FAMILIEBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
FLERKULTURELL OG INTERNASJONAL UTDANNING Lærer- og lektorutdanning Oslo Master 0
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Andre grader/kurs 0
FOTOJOURNALISTUTDANNING (FOTOJOURNALISTIKK) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Bachelor 0
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
FYSIOTERAPI - MENSENDIECK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning Oslo 5-årig master 0
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Oslo 5-årig master 0
IDRETT, FRILUFTSLIV OG HELSE Lærer- og lektorutdanning Oslo Bachelor 0
IKT I LÆRING Lærer- og lektorutdanning Oslo Master 0
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Bachelor 0
INGENIØR - BIOTEKNOLOGI OG KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Bachelor 0
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Bachelor 0
INGENIØR - BYGG, ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Bachelor 0
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Bachelor 0
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Bachelor 0
INGENIØR - TRE-TERMINERS ORDNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Bachelor 0
INTENSIVSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
INTERNASJONAL SOSIALVELFERD OG HELSEPOLITIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Bachelor 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Master 0
KROPPSØVING OG IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Oslo Årsstudium 0
KULTURLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Årsstudium 0
KUNST I SAMFUNNET Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Master 0
KUNST OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Bachelor 0
KUNST OG DESIGN 2 Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Årsstudium 0
KUNST OG DESIGN 3 Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Årsstudium 0
LESING OG SKRIVING I SKOLEN Lærer- og lektorutdanning Oslo Master 0
LÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE Lærer- og lektorutdanning Oslo Bachelor 0
LÆRING I KOMPLEKSE SYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Oslo Master 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Bachelor 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Årsstudium 0
MOTE OG SAMFUNN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Master 0
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo Årsstudium 0
PREHOSPITALT ARBEID - PARAMEDIC Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
PSYKISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Oslo Bachelor 0
REHABILITERING OG HABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
SAMFUNNSERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
SKOLERETTET UTDANNINGSVITENSKAP MED FORDYPNING I SKOLEFAGET ELLER PEDAGOGIKK Lærer- og lektorutdanning Oslo Master 0
SOSIALFAG Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
STYRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo Master 0
SYKEPLEIE - KLINISK FORSKNING OG FAGUTVIKLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
TANNTEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
TEGNSPRÅK Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
TEGNSPRÅK OG TOLKNING Språk, litteratur Oslo Bachelor 0
UNIVERSIELL UTFORMING AV IKT Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Master 0
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Årsstudium 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Oslo Bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Oslo Master 0
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo Årsstudium 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER