Universitetet i Stavanger

Hjemmeside: www.uis.no

Telefon: 51831000

Universitetet i Stavanger ønsker at du besøker www.uis.no for en oversikt over skolens studietilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Bachelor
BARNEHAGEVITENSKAP Master
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Bachelor
BIOLOGISK KJEMI Bachelor
BIOLOGISK KJEMI Master
DANS Bachelor
DANS MED INTEGRERT PPU Bachelor
DRAMA Årsstudium
ENGELSK Årsstudium
Vis alle 69 studier

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Stavanger Bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Stavanger Bachelor 0
BARNEHAGEVITENSKAP Pedagogiske fag Stavanger Master 0
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Bachelor 0
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Stavanger Bachelor 0
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Stavanger Master 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Bachelor 0
DANS MED INTEGRERT PPU Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Bachelor 0
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Årsstudium 0
ENGELSK Språk, litteratur Stavanger Årsstudium 0
ENGELSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Stavanger Bachelor 0
FAMILIE OG BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Stavanger Master 0
FJERNSYNS- OG MULTIMEDIEPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Stavanger Bachelor 0
FORKURS TIL INGENIØRUTDANNING Matematikk og naturfag Stavanger Kurs 0
GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN Lærer- og lektorutdanning Stavanger Yrkesutdanning 0
GRUNNSKOLELÆRER MED NORSK, 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Stavanger Yrkesutdanning 0
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Stavanger Bachelor 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Stavanger Årsstudium 0
HISTORIEDIDAKTIKK Historie, religion, idéfag Stavanger Master 0
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Stavanger Master 0
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Stavanger Bachelor 0
IDRETT/KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Stavanger Årsstudium 0
IDRETT/KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Stavanger Bachelor 0
INFORMASJONSTEKNOLOGI, AUTOMATISERING OG SIGNALBEHANDLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK Y-VEI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - KJEMI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - PETROLEUMSGEOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - PETROLEUMSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Stavanger Bachelor 0
KJEMI OG MILJØ Matematikk og naturfag Stavanger Bachelor 0
KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Årsstudium 0
LESEVITENSKAP Språk, litteratur Stavanger Master 0
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Stavanger Årsstudium 0
MATEMATIKK OG FYSIKK Matematikk og naturfag Stavanger Bachelor 0
MIGRASJON OG INTERKULTURELLE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Stavanger Master 0
NORDISK Språk, litteratur Stavanger Årsstudium 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Stavanger Bachelor 0
OFFSHORE TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
OFFSHORE TECHNOLOGY - INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Stavanger Bachelor 0
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Stavanger Bachelor 0
RELIGIONSTUDIER Historie, religion, idéfag Stavanger Årsstudium 0
RESTAURANTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Stavanger Årsstudium 1
RETTSVITENSKAP Jus Stavanger Bachelor 0
SIVILINGENIØR - BYUTVIKLING OG URBAN DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - DATATEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE NORTHERN REGIONS - MILJØOVERVÅKING I NORDOMRÅDENE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY - MILJØTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - KONSTRUKSJONER OG MATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SOSIALFAG Samfunnsfag, psykologi Stavanger Master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Stavanger Årsstudium 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Stavanger Bachelor 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Stavanger Bachelor 0
SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Master 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Bachelor 0
TEKNISK REALFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
UTDANNINGSVITENSKAP Lærer- og lektorutdanning Stavanger Master 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Bachelor 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Master 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Årsstudium 0
UTØVENDE MUSIKKFAG - SPESIALISERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Master 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Stavanger Bachelor 0

KOMMUNIKASJONSSTUDIER

KREATIVE STUDIER

HELSESTUDIER

MARKEDSFØRING

KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON

LEDELSE

AKUPUNKTUR

FILM

PR OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

HR OG
PERSONALLEDELSE

INTERAKSJONSDESIGN
 

BACHELOR ERNÆRING
 

PROSJEKTLEDELSE
 

MUSIKKDESIGN

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

JOURNALISTIKK

INTERNASJONALE STUDIER

INGENIØR

3D OG ANIMASJON
 

REISELIVSLEDELSE
 

HOTELLEDELSE
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER