Universitetet i Stavanger

Hjemmeside: www.uis.no

Telefon: 51831000

Universitetet i Stavanger ønsker at du besøker www.uis.no for en oversikt over skolens studietilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Bachelor
BARNEHAGEVITENSKAP Master
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Bachelor
BIOLOGISK KJEMI Master
BIOLOGISK KJEMI Bachelor
DANS Bachelor
DANS MED INTEGRERT PPU Bachelor
DIGITALE DIRIGENTSTUDIER Videre- og etterutdanning
DRAMA Årsstudium
Vis alle 78 studier

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Stavanger Bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Stavanger Bachelor 0
BARNEHAGEVITENSKAP Pedagogiske fag Stavanger Master 0
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Bachelor 0
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Stavanger Master 0
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Stavanger Bachelor 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Bachelor 0
DANS MED INTEGRERT PPU Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Bachelor 0
DIGITALE DIRIGENTSTUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Videre- og etterutdanning 0
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Årsstudium 0
ENGELSK Språk, litteratur Stavanger Årsstudium 0
ENGELSK FORDYPNING Språk, litteratur Stavanger Videre- og etterutdanning 0
ENGELSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Stavanger Bachelor 0
FAMILIE OG BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Stavanger Master 0
FJERNSYNS- OG MULTIMEDIEPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Stavanger Bachelor 0
FORKURS TIL INGENIØRUTDANNING Matematikk og naturfag Stavanger Kurs 0
GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Stavanger Yrkesutdanning 0
GRUNNSKOLELÆRER MED NORSK, 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Stavanger Yrkesutdanning 0
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Stavanger Årsstudium 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Stavanger Bachelor 0
HISTORIEDIDAKTIKK Historie, religion, idéfag Stavanger Master 0
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Stavanger Master 0
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Stavanger Bachelor 0
IDRETT/KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Stavanger Bachelor 0
IDRETT/KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Stavanger Årsstudium 0
INFORMASJONSTEKNOLOGI, AUTOMATISERING OG SIGNALBEHANDLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK Y-VEI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - PETROLEUMSGEOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - PETROLEUMSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Stavanger Bachelor 0
KJEMI OG MILJØ Matematikk og naturfag Stavanger Bachelor 0
KREFTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Videre- og etterutdanning 0
KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Årsstudium 0
LESEVITENSKAP Språk, litteratur Stavanger Master 0
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Stavanger Årsstudium 0
MATEMATIKK OG FYSIKK Matematikk og naturfag Stavanger Bachelor 0
MIGRASJON OG INTERKULTURELLE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Stavanger Master 0
MUSIKKPRODUKSJON / OPPTAKSTEKNIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Videre- og etterutdanning 0
NORDISK Språk, litteratur Stavanger Årsstudium 0
NORDISK FORDYPNING Språk, litteratur Stavanger Videre- og etterutdanning 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Stavanger Bachelor 0
OFFSHORE TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
OFFSHORE TECHNOLOGY - INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING Pedagogiske fag Stavanger Videre- og etterutdanning 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I MUSIKK OG DANS Pedagogiske fag Stavanger Videre- og etterutdanning 0
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Stavanger Bachelor 0
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Stavanger Bachelor 0
RELIGIONSTUDIER Historie, religion, idéfag Stavanger Årsstudium 0
RESTAURANTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Stavanger Videre- og etterutdanning 0
RETTSVITENSKAP Jus Stavanger Bachelor 0
SIVILINGENIØR - BYUTVIKLING OG URBAN DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - DATATEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE NORTHERN REGIONS - MILJØOVERVÅKING I NORDOMRÅDENE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY - MILJØTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - KONSTRUKSJONER OG MATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SMÅBARNSPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Stavanger Videre- og etterutdanning 0
SOSIALFAG Samfunnsfag, psykologi Stavanger Master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Stavanger Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Stavanger Årsstudium 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Stavanger Bachelor 0
SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Master 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Bachelor 0
TEKNISK REALFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
TVERRFAGLIG VEILEDNING Lærer- og lektorutdanning Stavanger Videre- og etterutdanning 0
UTDANNINGSVITENSKAP Lærer- og lektorutdanning Stavanger Master 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Årsstudium 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Bachelor 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Master 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Videre- og etterutdanning 0
UTØVENDE MUSIKKFAG - SPESIALISERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Master 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Stavanger Bachelor 0

KOMMUNIKASJONSSTUDIER

KREATIVE STUDIER

HELSESTUDIER

MARKEDSFØRING

REISELIV

LEDELSE

LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE

MASTER I APPLIED COMPUTER SCIENCE

PR OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

HR OG
PERSONALLEDELSE

KREATIVITET, INNOVASJON OG FORR.UTVIKLING

BACHELOR ERNÆRING
 

MASTER I MARKEDSFØRING
 

INTERIØR

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

HOTELLEDELSE

DESIGNSTUDIER

INGENIØR

PERSONLIG TRENERUTDANNING
 

MUSIKK, SCENEKUNST OG STUDIO
 

FILM OG MEDIER
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 Informasjonsvideoer fra Høgskolen i Østfold:


INGENIØRUTDANNINGER Y-VEIEN


INGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN


INNOVASJON OG PROSJEKTLEDELSE


INGENIØR - KJEMI


INGENIØR - ELEKKTRO


INGENIØR - DATA


MASTER I APPLIED COMPUTER SCIENCE


DIGITALE MEDIER


INFORMASJONSSYSTEMER


INFORMATIKK


VIDEREUTDANNINGER HELSE


VERNEPLEIE


MASTER I TVERRFAGLIG SAMARBEID I
HELSE OG SOSIALSEKTOREN


ARBEIDS- OG VELFERDSFAG
 


BARNEHAGELÆRERUTDANNING
 


PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING
 


MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK
 


MASTER I BARNEHAGEPEDAGOGIKK
OG SMÅBARNSVITENSKAP


NETTSTUDIER I SPRÅK
 


MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE
 


MASTER I FREMMEDSPRÅK I SKOLEN


REGNSKAP OG REVISJON


INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON

 

 

•  Ranket som det 15. beste universitetet i Storbritannia

•  Rangert som det mest moderne universitetet i Storbritannia

•  Rangert som nest beste på undervisningskvalitet

•  Mest fornøyde avgangsstudenter

•  94 % av våre avgangsstudenter kommer ut i jobb eller går rett over til videre studier

> LES MER OM COVENTRY UNIVERSITY HER