Universitetet i Stavanger

Hjemmeside: www.uis.no

Telefon: 51831000

Universitetet i Stavanger ønsker at du besøker www.uis.no for en oversikt over skolens studietilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Stavanger Bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Stavanger Bachelor 0
BARNEHAGEVITENSKAP Pedagogiske fag Stavanger Master 0
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Bachelor 0
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Stavanger Bachelor 0
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Stavanger Master 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Bachelor 0
DANS MED INTEGRERT PPU Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Bachelor 0
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Årsstudium 0
ENGELSK Språk, litteratur Stavanger Årsstudium 0
ENGELSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Stavanger Bachelor 0
FAMILIE OG BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Stavanger Master 0
FJERNSYNS- OG MULTIMEDIEPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Stavanger Bachelor 0
FORKURS TIL INGENIØRUTDANNING Matematikk og naturfag Stavanger Kurs 0
GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN Lærer- og lektorutdanning Stavanger Yrkesutdanning 0
GRUNNSKOLELÆRER MED NORSK, 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Stavanger Yrkesutdanning 0
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Stavanger Bachelor 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Stavanger Årsstudium 0
HISTORIEDIDAKTIKK Historie, religion, idéfag Stavanger Master 0
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Stavanger Master 0
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Stavanger Bachelor 0
IDRETT/KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Stavanger Årsstudium 0
IDRETT/KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Stavanger Bachelor 0
INFORMASJONSTEKNOLOGI, AUTOMATISERING OG SIGNALBEHANDLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK Y-VEI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - KJEMI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - PETROLEUMSGEOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
INGENIØR - PETROLEUMSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Stavanger Bachelor 0
KJEMI OG MILJØ Matematikk og naturfag Stavanger Bachelor 0
KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Årsstudium 0
LESEVITENSKAP Språk, litteratur Stavanger Master 0
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Stavanger Årsstudium 0
MATEMATIKK OG FYSIKK Matematikk og naturfag Stavanger Bachelor 0
MIGRASJON OG INTERKULTURELLE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Stavanger Master 0
NORDISK Språk, litteratur Stavanger Årsstudium 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Stavanger Bachelor 0
OFFSHORE TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
OFFSHORE TECHNOLOGY - INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Stavanger Bachelor 0
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Stavanger Bachelor 0
RELIGIONSTUDIER Historie, religion, idéfag Stavanger Årsstudium 0
RESTAURANTLEDELSE Ledige restplasser Hotell- og reiselivsfag Stavanger Årsstudium 1
RETTSVITENSKAP Jus Stavanger Bachelor 0
SIVILINGENIØR - BYUTVIKLING OG URBAN DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - DATATEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE NORTHERN REGIONS - MILJØOVERVÅKING I NORDOMRÅDENE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY - MILJØTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SIVILINGENIØR - KONSTRUKSJONER OG MATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Master 0
SOSIALFAG Samfunnsfag, psykologi Stavanger Master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Stavanger Årsstudium 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Stavanger Bachelor 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Stavanger Bachelor 0
SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Master 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Stavanger Bachelor 0
TEKNISK REALFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Stavanger Bachelor 0
UTDANNINGSVITENSKAP Lærer- og lektorutdanning Stavanger Master 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Bachelor 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Master 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Årsstudium 0
UTØVENDE MUSIKKFAG - SPESIALISERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Stavanger Master 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Stavanger Bachelor 0

KOMMUNIKASJONSSTUDIER

KREATIVE STUDIER

HELSESTUDIER

MARKEDSFØRING

KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON

LEDELSE

AKUPUNKTUR

FILM

PR OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

HR OG
PERSONALLEDELSE

INTERAKSJONSDESIGN
 

BACHELOR ERNÆRING
 

PROSJEKTLEDELSE
 

MUSIKKDESIGN

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

JOURNALISTIKK

INTERNASJONALE STUDIER

INGENIØR

3D OG ANIMASJON
 

REISELIVSLEDELSE
 

HOTELLEDELSE
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER